Rockwell Automation benoemt Jan de Witte tot Sales Director Benelux

Capelle aan den IJssel, 8 april 2015Rockwell Automation heeft Jan de Witte benoemt tot Sales Director Benelux. Hij volgt daarmee Raf Vermeylen op, die nu als Managing Director werkzaam is bij SEW Eurodrive BeLux.

De Witte is ruim 25 jaar werkzaam binnen de industriële automatisering en kent de uitdagingen van de industrie en machinebouwers als geen ander. Zijn opdracht is om een duurzame groei in de Benelux bij bestaande en nieuwe klanten te realiseren. De verkoop-, marketing- en service-inspanningen gaan zich daarom meer richten op de segmenten food and beverages, life sciences, olie en gas, (fijne) chemische- en metaalindustrie. Daarnaast zet De Witte de verdere optimalisatie van het distributienetwerk in België en Luxemburg voort, evenals het verder ontwikkelen van het netwerk van systeemintegratoren in de Benelux.

‘Rockwell Automation is goed in staat om nieuwe ontwikkelingen te duiden en te vertalen naar relevante oplossingen voor specifieke industrieën. Samen met het sales- en marketingteam van de Benelux zorg ik voor een juiste vertaling naar de regio. Dit begint met het zo goed mogelijk informeren van de markt over deze ontwikkelingen. Dat doen we onder andere op de komende Automation University Special’, zegt De Witte.

Automation University

De Automation University Special 2015 is een evenement voor managers en engineers uit de industrie, verantwoordelijk voor engineering, onderhoud, IT of inkoop. Het vindt plaats op 15 en 16 april 2015 in het Evoluon in Eindhoven en biedt verschillende hands-on opstellingen, live demo’s, seminars en industriesessies. Het onderwerp Connected Enterprise komt ruimschoots aan bod tijdens het evenement. De Connected Enterprise laat zien hoe optimalisatie binnen plants gerealiseerd kan worden.

Uiteraard is het ook mogelijk kennis te maken met Jan de Witte tijdens dit evenement. Mocht u geïnteresseerd zijn in een gesprek, meld u dan aan door een e-mail te sturen naar nelleke@nox-pr.nl.

 

Over Rockwell Automation
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ’s werelds grootste bedrijf gericht op industriële automatisering en informatie, maakt haar klanten productiever en de wereld duurzamer. Het hoofdkantoor is gevestigd in Milwaukee, Wisconsin. Rockwell Automation heeft meer dan 22.000 werknemers in dienst die klanten in meer dan 80 landen bedienen.

Rockwell Automation en Routeco samen op WOTS

The Internet of Things (IoT) dringt steeds dieper door in de industriële productieprocessen. De ontwikkelingen op dit gebied geven producenten mogelijkheden die een stuk verder gaan dan het met elkaar verbinden van verschillende (productie)systemen. Het gaat vooral over het altijd en overal ter beschikking hebben van alle (realtime en historische) informatie van productieprocessen, die op verschillende locaties plaatsvinden. Uiteraard heeft dit ook impact op de Nederlandse machinebouw. Rockwell Automation en distributiepartner Routeco spelen daarop in en introduceren ‘Connection Point’.

Het concept Connection Point wordt voor de eerste keer in Nederland gepresenteerd op de beurs World of Technology & Science (WOTS). Het unieke concept brengt OEM’ers / machinebouwers en producerende bedrijven bij elkaar, in de zoektocht naar de juiste partner op het gebied van uitdagingen die IoT met zich meebrengt. De focus van Connection Point ligt niet op de geëigende samenwerking in de ontwerp- en engineeringstadia, maar zit daar nog een stap voor. Wat wil de klant, waarmee krijgt die te maken en hoe kan de machinebouwer daarop inspelen bij het ontwerpen van nieuwe machines? Op die manier kunnen machinebouwers in een eerder stadium op de behoeften van de producent inspelen. De uiteindelijke doelen zijn het verlagen van totale kosten, vereenvoudigen van integratie, verbeteren van productiviteit en efficiëntie en tot slot het verminderen van uitval, energiekosten en geproduceerde afval of afkeur.

Het Connection Point fungeert voor de producerende bedrijven als een verzamelpunt om de juiste
(OEM-)partners te vinden. Partners die al de benodigde ervaring binnen de wereld van IoT hebben opgedaan. Tijdens WOTS is op basis van diverse voorbeelden en successen te zien hoe Rockwell Automation en Routeco in uw ambitie kunnen bijdragen.

Routeco heeft de expertise op het gebied van Supply Chain om te voldoen aan de behoeften van de klant. Speerpunten zijn levering uit voorraad van een totaalpakket, inclusief de complementaire producten. Daarnaast heeft Routeco de kennis en kunde in huis voor kitting- en 2-bin-mogelijkheden. Dit zorgt ervoor dat Routeco en Rockwell Automation de perfecte partners zijn voor automatiseringsvraagstukken. Samen bieden de partijen de toegevoegde waarde voor de OEM-markt/ machinebouwers.

Ontmoet ons tijdens WoTs op 30 september tot 3 oktober in Jaarbeurs Utrecht Stand 11F044

Op de website www.industrial-ip.org leest u meer over IP, met technische uitleg, tips, cases en oplossingen.

Machinebouw en optimalisatie van de supply chain

Nederlandse machinebouwers doen het goed. Ze hebben de kennis en vaardigheden om te concurreren op de internationale markt en doen dat ook volop. Om hoge kwaliteit te leveren en tegelijkertijd de prijs redelijk te houden, moet er op de kosten gelet worden. De supply chain kan hier aan bijdragen. Lees hier hoe dat er in de praktijk uitziet.

Wereldwijde handel betekent wereldwijde veiligheidsnormen

Rockwell Automation bundelt in drie nieuwe whitepapers visie op de nieuwe machineveiligheidsnormen

Rockwell Automation normes de sécurité

Capelle aan den IJssel, 22 juli 2014Rockwell Automation heeft drie whitepapers uitgebracht waarin dieper wordt ingegaan op de internationale norm IEC/ISO 17305, het samenvoegen van (EN) ISO 13849 en IEC 62061 en de nieuwe versie van (EN) ISO 14119. Alle whitepapers zijn gratis te downloaden en bieden systeemontwerpers, fabrikanten van blokkeerhulpmiddelen en veiligheidssystemen, werktuig/machineleveranciers en –producenten inzicht in de wereldwijde consequenties van de veranderingen. Sommige veranderingen zijn significant, andere minder. Hoe dan ook, verplichte literatuur voor iedereen die te maken heeft met deze normen.

Derek Jones, business development manager (functional safety engineer – TÜV Rheinland) bij Rockwell Automation zegt hierover:  “Het is frustrerend en tijdrovend om van verschillende landen allerlei normen te moeten vergelijken. Wereldwijde handel betekent wereldwijde normen. Het toegenomen gebruik van de ISO en IEC normen helpt hier zeker bij. In mijn geval zijn dit ook de eerste normen waar ik naar kijk om te bepalen wat een wereldwijde acceptabele oplossing is voor veiligheidsgerelateerde aspecten van machines. De nieuwe whitepapers zetten de belangrijkste veranderingen op een rij en leggen uit wat de gevolgen, kansen en bedreigingen zijn voor de sector.”

Nieuwe norm
Volgens de planning wordt de nieuwe norm IEC/ISO 17305 in 2016 gepubliceerd. Jones geeft aan dat in de tussentijd het verstandig is bekend te raken met de grondslag hiervan, de normen (EN) ISO 13849 en IEC 62061. “Organisaties die bekend zijn met deze twee normen zullen sneller uit de voeten kunnen met wat er in de nieuwe internationale norm komt te staan. Met het samenbrengen van de twee ontstaan er in principe geen significant nieuwe eisen. Het gaat vooral om meer verduidelijking en vereenvoudiging.” Een voorbeeld hiervan is de verschuiving van de relatief simpele aanpak van de categorieën in EN 954 naar de meer complexere aanpak met daarin PL (Performance Level) van (EN) ISO 13849 en SIL (Safety Integrity Level) van IEC 62061. Dit werd niet bepaald met wereldwijd gejuich ontvangen, maar de meeste mensen snappen dat dit soort aanpassingen nodig is. Het werk is echter nog niet af, daarom wordt er nu begonnen met het samenvoegen van (EN) ISO 13849 en IEC 62061.

De meest significante veranderingen in de reeks normen komen waarschijnlijk nog van de nieuwe versie van (EN) ISO 14119. Het onderkent en geeft bruikbare adviezen over het ontwerpen en selecteren van blokkeerhulpmiddelen met hedendaagse technologieën, inclusief het gebruik van complexe elektronische en programmeerbare technologie als RFID-codering. Jones en co-auteur David Reade, business development consultant (functional safety expert – TÜV Rheinland) bij Rockwell Automation, onderstrepen in de whitepaper ”Introductie van (EN) ISO 14119 Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen” dan ook dat de norm een veel voorkomend misverstand over blokkeerhulpmiddelen verduidelijkt. In sommige gevallen is het mogelijk dat systemen waar voorheen van werd gedacht dat ze zestig procent DC en PLd bereikten, in de toekomst maar van nul procent DC en PLc wordt uitgegaan. Dit probleem doet zich alleen voor bij blokkeerinrichtingen met eenvoudige in serie geschakelde spanningsvrije contacten.

De drie whitepapers zijn gratis te downloaden op http://www.marketing.rockwellautomation.com/safety/nl/whitepapers


Over Rockwell Automation
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ’s werelds grootste bedrijf gericht op industriële automatisering en informatie, maakt haar klanten productiever en de wereld duurzamer. Het hoofdkantoor is gevestigd in Milwaukee, Wisconsin. Rockwell Automation heeft meer dan 22.000 werknemers in dienst die klanten in meer dan 80 landen bedienen.
Contact
NoX PR & Content
Nelleke Braam
T +31 (0)76 888 0001
M +31 (0)6 192 903 19
nelleke@nox-pr.nl

Le commerce international implique l’adoption de normes de sécurité internationales

Rockwell Automation se prononce sur les nouvelles normes de sécurité des machines en publiant trois livres blancs

Bruxelles, 22 juillet 2014 – Rockwell Automation vient de publier trois livres blancs sur la norme unifiée CEI/ISO 17305, la fusion des normes (EN) ISO 13849 et CEI 62061, et la nouvelle édition de la norme (EN) ISO 14119. Ces trois textes, téléchargeables gratuitement, donnent aux concepteurs de systèmes, aux fabricants d’interrupteurs, et aux fournisseurs et constructeurs d’équipements/de machines un aperçu des implications internationales des changements apportés. A lire par tous ceux qui sont concernés par les normes.

 

Rockwell Automation normes de sécurité

Derek Jones, responsable du développement commercial et ingénieur en sécurité fonctionnelle – TÜV Rheinland chez Rockwell Automation,  commente : « Essayer de faire correspondre des normes différentes d’un pays à l’autre peut être frustrant et prendre beaucoup de temps. Le commerce international implique des normes internationales; l’adoption croissante des normes ISO et CEI est une aide certaine, et personnellement, c’est la première chose que je regarde lorsque j’essaie d’identifier une solution acceptable à l’échelle internationale en matière de sécurité des machines. Ces libres blancs décomposent les principaux changements et expliquent leur incidence sur le secteur. »

La publication du projet de nouvelle norme, CEI/ISO 17305, est attendue pour 2016 et Derek Jones pense qu’en attendant, il serait opportun de se familiariser avec les normes (EN) ISO 13849 et CEI 62061, qui sont ses fondements : « Les organisations qui connaissent les deux normes seront à l’aise avec ce que contient la norme unifiée. La fusion n’introduira pas d’exigences sensiblement différentes. Elle se contente de fournir des éclaircissements et de simplifier les normes existantes ». Derek Jones ajoute que nous sommes passés de l’approche relativement simple des catégories de la norme EN 954 à une approche plus complexe, qui englobe les concepts de PL (Performance Level, niveau de performance) de la norme (EN) ISO 13849 et de SIL (Safety Integrity Level, niveau de sécurité intégré) de la CEI 62061. Cela ne fait pas forcément l’unanimité, mais la plupart des gens conviennent que des changements étaient nécessaires. Ce changement n’est pas encore terminé ; les travaux pour fusionner les normes (EN) ISO 13849 et CEI 62061 ont commencé.

Les changements les plus importants affectant cet ensemble de normes sont peut-être ceux de la nouvelle version de la norme (EN) ISO 14119, qui reconnaît la technologie actuelle et donne des conseils utiles en matière de conception et de sélection des interrupteursmodernes faisant notamment appel à une technologie électronique et programmable complexe comme le codage RFID. Derek Jones et David Reade, également consultant en développement commercial  et expert en sécurité fonctionnelle – TÜV Rheinland chez Rockwell Automation, soulignent dans le livre blanc intitulé « Présentation de la norme (EN) ISO 14119, interrupteurs à verrouillage » que la norme lève le voile sur l’incompréhension générale qui plane sur les protecteurs. Dans certains cas, il peut arriver que des systèmes considérés auparavant comme atteignant une Couverture Diagnostic (DC) de 60 % et le niveau PLd n’atteignent à l’avenir qu’une DC de zéro % et se contentent du PLc – ce problème concerne spécifiquement le raccordement en série d’interrupteurs avec contacts simples libres de potentiel.

Les trois livres blancs peuvent être téléchargés gratuitement depuis http://www.marketing.rockwellautomation.com/safety/fr/whitepapers

 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), le plus important spécialiste au monde en informatique et automatisation industrielles, contribue à la productivité de ses clients et à la pérennité d’un monde durable.

La société, dont le siège est situé à Milwaukee (Wisconsin-USA), emploie plus de 22 000 personnes au service de clients répartis dans plus de 80 pays.


Contacts Presse

NoX PR & Content
Nelleke Braam
T +31 (0)76 888 0001
M +31 (0)6 192 903 19
nelleke@nox-pr.nl

Rockwell Automation gaat samenwerking aan met Egemin Automation

Capelle aan den IJssel, 26 juni 2014 Rockwell Automation, marktleider binnen de industriële automatisering, heeft een partnerovereenkomst gesloten met Egemin Automation. Beide partijen willen meer samenwerken op technisch en commercieel gebied.

Rockwell Automation erkent Egemin Automation officieel als deelnemer van het Recognized System Integrator programma voor landen in de Benelux. Het System Integrator programma wil gekwalificeerde samenwerkingen met bedrijven creëren die de beste productieoplossing of –advies kunnen leveren met behulp van het productportfolio van Rockwell Automation. Recognized System Integrators differentiëren zich van de overige Rockwell Automation relaties door de minimalisering van projectrisico’s bij het leveren van de technologie. Daarnaast heeft de verkoop- en distributieafdeling van Rockwell Automation een wederzijdse ondersteunende relatie met deze partners.

Rockwell Automation ondersteunt Egemin Automation op zowel de technische als commerciële vlakken bij de implementatie van automatiseringsoplossingen. Medewerkers kunnen regelmatig trainingen bijwonen om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen in het productenassortiment van Rockwell Automation. Zo kunnen zij de snel evoluerende technologieën weer toepassen bij hun klanten. Engineers moeten namelijk continu op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen om de concurrentie voor te zijn.

Egemin Automation gebruikt de producten van Rockwell Automation al meer dan tien jaar. Momenteel is dit vooral het geval op de procesautomatiseringsafdeling, maar Egemin geeft in de overeenkomst aan dat dit zich ook zal gaan uitbreiden naar andere afdelingen.

Over Rockwell Automation
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ’s werelds grootste bedrijf gericht op industriële automatisering en informatie, maakt haar klanten productiever en de wereld duurzamer. Het hoofdkantoor is gevestigd in Milwaukee, Wisconsin. Rockwell Automation heeft meer dan 22.000 werknemers in dienst die klanten in meer dan 80 landen bedienen.

Over Egemin Automation
Egemin Automation levert geavanceerde automatiseringsoplossingen die een meerwaarde geven aan de logistieke en productieprocessen van industriële bedrijven. Hun oplossingen zijn voornamelijk gebaseerd op eigen en bestaande producten en technologieën. Zij bieden doordachte oplossingen op maat waarmee hun klanten de concurrentie steeds een stap voor blijven. Om dit te realiseren streven ze naar vroege betrokkenheid bij het project. Zo willen ze helpen meebouwen aan uw strategische doelstellingen.

Rockwell Automation conclut un accord de collaboration avec Egemin Automation

Bruxelles, 26 juin 2014 Rockwell Automation, leader sur le marché de l’automatisation industrielle, a conclu un accord de partenariat avec Egemin Automation. Les deux sociétés marquent ainsi leur intention de collaborer davantage en matière technique et commerciale.

Rockwell Automation octroie officiellement à Egemin Automation le statut de membre de son programme “Recognized System Integrator” pour les marchés du Benelux. L’objectif du programme System Integrator est de mettre en oeuvre des collaborations qualifiées avec des sociétés qui sont à même de procurer ce qui se fait de mieux en termes de conseils et de solutions de production, sur base du catalogue de produits de Rockwell Automation. Les “Recognized System Integrators” se différencient des autres partenaires Rockwell Automation par leur aptitude, lors de la mise à disposition des solutions technologies, à minimiser les risques inhérents à tout projet. S’y ajoutent encore les relations de support mutuel que le département Ventes et Distribution de Rockwell Automation tisse avec ces partenaires.

Rockwell Automation apporte son soutien à Egemin Automation à la fois en matière commerciale et technique lors de l’implémentation de solutions d’automatisation. Les collaborateurs d’Egemin ont régulièrement la possibilité de suivre des formations afin de se tenir au courant de tous les développements et évolutions qui concernent la gamme de produits de Rockwell Automation. Ils sont ainsi en mesure de répercuter, auprès de leurs clients, l’évolution rapide qui caractérise les technologies. Les ingénieurs sont en effet obligés de se tenir en permanence au courant des derniers développements afin de conserver une longue d’avance sur la concurrence.

Egemin Automation utilise les produits de Rockwell Automation depuis déjà plus de dix ans. Actuellement, l’accord concerne essentiellement le département Automatisation de processus mais le texte de la convention passée entre les deux sociétés indique également qu’Egemin élargira à l’avenir la portée de l’accord à d’autres départements.

A propos de Rockwell Automation
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) est le plus important acteur mondial sur le terrain de l’automatisation et de l’informatisation industrielle. Ses solutions contribuent à rendre ses clients plus productifs et le monde plus durable. Le quartier général de la société est situé à Milwaukee, dans le Wisconsin. Rockwell Automation emploie plus de 22.000 personnes qui desservent des clients dans plus de 80 pays.

A propos d’Egemin Automation
Egemin Automation fournit des solutions d’automatisation qui procurent une valeur ajoutée aux processus de production et de logistique des entreprises industrielles. Ses solutions sont principalement basées sur ses propres produits et technologies. La société propose des solutions sur-mesure soigneusement conçues qui permettent à ses clients de conserver systématiquement une longueur d’avance sur la concurrence. Pour ce faire, Egemin Automation s’implique très en amont dans la vie d’un projet afin de participer activement à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de ses clients.

Rockwell Automation breidt populaire SAB-tool uit met 16 talen en extra functionaliteiten

Capelle aan den IJssel, 19 juni 2014 – Rockwell Automation heeft haar Safety Automation Builder-tool (SAB) verbeterd door de veiligheidsfunctiebibliotheek aan te vullen met nieuwe informatie en 16 extra talen. Hiermee stelt het bedrijf deze ontwikkeltool voor veiligheidssystemen open voor nieuwe markten.

SAB is vorig jaar op SPS Drives genomineerd als een van de top tien meest innovatieve producten. Met meer dan 15.000 downloads, waarvan drieduizend in de EMEA-regio, is SAB een groot succes. Door het grote aantal downloads is Rockwell Automation in staat om de hulpbestanden uit te breiden op basis van ervaringen van gebruikers.

De voordelen van SAB
Met SAB kan tijd bespaard worden bij het ontwerpen van veiligheidssystemen. De software automatiseert het veiligheidsselectieproces waardoor systeemontwerp versnelt en menselijke fouten minimaal zijn. Met de SAB-tool importeren gebruikers een beeld van de machine die zij willen beveiligen. Met behulp van een vervolgkeuzemenu en helpschermen beantwoorden ze vragen om de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te identificeren en te selecteren. De software verzamelt vervolgens alle productselecties, genereert een stuklijst, en stelt de noodzakelijke gegevens samen om SISTEMA in te vullen.

Extra talen
Een groot voordeel van de verbeterde tool is dat aan de software 16 talen zijn toegevoegd. Hierdoor fungeert SAB als een meertalig front-end voor de IFA SISTEMA-software, een hulpprogramma dat ontwikkelaars en testers van veiligheid gerelateerde machinebesturingen voorziet van uitgebreide ondersteuning bij de evaluatie van de veiligheid in het kader van ISO 13849 – 1.

De nieuwe talen zijn Portugees, Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Tsjechisch, Zweeds, Deens, Hongaars, Fins, Roemeens, Pools, Chinees, Japans en Koreaans.

“Omdat SISTEMA een beperkt taalpakket heeft, versterkt SAB het proces van het genereren van rapporten in anderen talen. Hierdoor kunnen ontwikkelaars in meer landen gebruik maken van SAB in hun eigen taal en vervolgens deze gegevens importeren in SISTEMA waarna ze een eindrapport kunnen genereren in een van de kerntalen”, zegt David Reade, Business Development Consultant, Safety en Sensing, EMEA bij Rockwell Automation. “Iemand kan bijvoorbeeld een bestand in Tsjechië genereren en dit vervolgens naar een eindgebruiker in Spanje versturen. SAB vertaalt het automatisch. Door gegevens een voor een in te voeren,  wijzigt de vertaling geen functionele gegevens in de masterfile. Grote multinationals kunnen veiligheidsontwerpen van verscheidene machinebouwers in een gemeenschappelijk formaat accepteren, maar ook schetsen van veiligheidsconcepten genereren voor een machine in lokale talen en exporteren naar andere ontwerpkantoren over de hele wereld.”

Uitgebreide veiligheidsfunctiebibliotheek
Naast de uitbreiding van het taalpakket is tevens de veiligheidsfunctiebibliotheek verder uitgebreid. Het is een bibliotheek van vooraf geconfigureerde, gebruiksklare ontwerpdocumenten met gedetailleerde informatie over vele beveiligingsmethoden, inclusief specifieke functionaliteiten, categoriegegevens van Performance Levels en vereiste ingangs-, logica- en uitgangscomponenten. Deze documenten omvatten ook stuklijsten, elektrische schema’s, een SISTEMA projectbestand en verificatie- en validatieplannen.

Meer informatie:

Safety Automation Builder


Over Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ’s werelds grootste bedrijf gericht op industriële automatisering en informatie, maakt haar klanten productiever en de wereld duurzamer. Het hoofdkantoor is gevestigd in Milwaukee, Wisconsin. Rockwell Automation heeft meer dan 22.000 werknemers in dienst die klanten in meer dan 80 landen bedienen.


Contact:

Tanja Hoebe
NoX PR & Content
+31 (0)6 46 131 422
Tanja@nox-pr.nl

16 nouvelles langues et des fonctionnalités enrichies élargissent les capacités du logiciel de conception des systèmes de sécurité SAB

Rockwell Automation améliore son outil Safety Automation Builder (SAB) en ajoutant des nouveautés à la bibliothèque des fonctions de sécurité et en prenant en charge 16 langues supplémentaires. Ce puissant outil de développement de systèmes de sécurité s’ouvre à de nouveaux marchés grâce à ses nouvelles fonctions.

Bruxelles, 19 juin 2014 – Avec plus de 15 000 téléchargements, dont 3 000 dans la région EMEA, SAB – conçu pour permettre aux ingénieurs automaticiens spécialisés en machines de gagner du temps lors de la conception de systèmes de sécurité – rencontre un grand succès et a été nommé au salon SPS Drives de l’année dernière comme l’un des dix produits les plus novateurs du salon.

Le logiciel SAB automatise le processus de sélection des éléments de sécurité pour accélérer la conception des systèmes et minimiser les risques d’erreur humaine. Il permet aux utilisateurs d’importer une image de la machine à sécuriser et de répondre à des questions à l’aide d’un menu déroulant et d’écrans d’aide pour identifier et sélectionner les dispositifs de sécurité nécessaires. Le logiciel compile ensuite toutes les sélections de produits, génère une nomenclature et compile les données nécessaires pour renseigner SISTEMA.

David Reade, consultant en développement de l’activité sécurité et détection chez Rockwell Automation EMEA, déclare : « Nous assistons à l’adoption massive de ce progiciel et, grâce aux nouvelles fonctions et langues, le nombre des téléchargements va sûrement encore augmenter. L’un des plus gros avantages de ce produit est qu’il peut être utilisé comme interface multilingue du logiciel SISTEMA d’IFA, un utilitaire qui apporte aux développeurs et testeurs de commandes machine liées à la sécurité un support complet d’évaluation de la sécurité, dans le contexte de la norme ISO 13849-1.

Le nombre de langues disponibles dans SISTEMA étant limité, l’utilisation de SAB favorise la génération de rapports dans d’autres langues. Les développeurs d’un plus grand nombre de pays peuvent maintenant utiliser SAB dans leur propre langue puis importer ces données dans SISTEMA afin de générer un rapport final dans l’une des langues disponibles dans SISTEMA. Cette possibilité est particulièrement intéressante pour les projets internationaux de développement de machines destinées à l’exportation. L’outil permet par exemple de créer un fichier en tchèque, envoyé ensuite à un utilisateur final espagnol ; SAB s’occupera automatiquement du changement de langue. Les fichiers SAB peuvent être transférés d’un pays à l’autre et, grâce à la saisie des données cellule par cellule, la traduction ne modifie absolument pas les données fonctionnelles du fichier principal.

« Nous assistons à une adoption majeure de SAB à travers le monde dans de grandes multinationales », explique Reade. « Grâce à SAB, ces entreprises peuvent accepter les conceptions de sécurité de différents constructeurs de machines dans un format commun. SAB permet de définir les grandes lignes de la sécurité d’une machine dans la langue locale, puis de les exporter vers d’autres bureaux d’études du monde entier. Cette démarche réduit considérablement la paperasse. J’ai assisté récemment à une mise en pratique de ces nouvelles possibilités : un utilisateur final italien faisait appel à un intégrateur système hongrois et à un constructeur de machines allemand. Tous avaient généré des données SAB dans leur propre langue puis étaient ensuite simplement passés d’un fichier/d’une langue à l’autre. »

Outre l’extension du nombre de langues supportées, de nombreuses additions ont été apportées à la bibliothèque étendue de fonctions de sécurité de SAB(*). La large adoption du logiciel SAB a également permis à Rockwell Automation d’étendre considérablement ses fichiers d’aide en ligne grâce aux retours d’expérience de nombreux utilisateurs.

Les nouvelles langues de SAB comprennent le portugais, l’espagnol, le français, l’allemand, l’italien, le néerlandais, le tchèque, le suédois, le danois, le hongrois, le finnois, le roumain, le polonais, le chinois, le japonais et le coréen.

(*) Rappel : SAB offre une bibliothèque de fonctions de sécurité, qui sont des documents de conception prédéfinis contenant des informations détaillées sur de nombreuses méthodes de sécurisation, notamment des fonctionnalités spécifiques, des données relatives aux catégories pour les niveaux de performance PL et les composants d’entrée, logiques et de sortie requis. Ces documents comprennent également des listes de pièces, des schémas électriques, un fichier de projet SISTEMA et des plans de vérification et de validation.

Pour plus d’informations:

Safety Automation Builder

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), le plus important spécialiste au monde en informatique et automatisation industrielles, contribue à la productivité de ses clients et à la pérennité d’un monde durable.

La société, dont le siège est situé à Milwaukee (Wisconsin-USA), emploie plus de 22 000 personnes au service de clients répartis dans plus de 80 pays.

 

Contacts Presse
Tanja Hoebe
NoX PR & Content
+31 (0)6 46 131 422
Tanja@nox-pr.nl

Relaisoplossing Rockwell Automation vereenvoudigt implementatie veiligheidsfuncties

De Guardmaster 440C-CR30 veiligheidsrelais te configureren via gratis software

Capelle aan den IJssel, 17 juni 2014 – Rockwell Automation introduceert de nieuwe Allen-Bradley Guardmaster 440C-CR30 veiligheidsrelais. Met deze flexibele oplossing kunnen machinebouwers eenvoudig de vereiste veiligheidsfuncties implementeren terwijl de productiviteit verbetert. De veiligheidsrelais is via de gratis Connected Components Workbench-software te programmeren

De Connected Components Workbench-software reduceert de programmeertijd en zorgt voor een toename van de productiviteit, doordat gebruikers een veiligheidssysteem kunnen creëren, controleren en monitoren in dezelfde softwareomgeving als hun standaard besturingssysteem.

Eenvoudig in gebruik
De software bevat een grafische gebruikersinterface en ‘drag-and-drop’-mogelijkheden. Die leiden gebruikers door een eenvoudig proces, waarbij ze blokken met gecertificeerde veiligheidsfuncties kunnen selecteren. Als de software eenmaal is geprogrammeerd, kan de veiligheidsrelais via een geïntegreerde Modbus-interface diagnosegegevens gemakkelijk communiceren naar Allen Bradley Micro800-controllers, Allen-Bradley PanelView grafische terminals of naar Allen Bradley CompactLogix-controllers. Gebruikers kunnen door deze toepassingen eenvoudig applicaties monitoren, problemen oplossen en applicaties snel aanpassen. Ook kunnen zij gedeeltelijke of gereguleerde stops uitvoeren als dat nodig is.

Extra I/O-veiligheidspunten
Met 22 I/O-veiligheidspunten, inclusief 6 configureerbare I/O’s, is de Guardmaster 440C-CR30 veiligheidsrelais de ideale oplossing voor applicaties die maximaal vijf veiligheidszones moeten controleren en die 4 tot 9 veiligheidscircuits vereisen. De veiligheidsrelais kan uitgebreid worden met twee Micro800 plug-in-modules om 16 extra standaard I/O-punten te ondersteunen, waardoor kostbare I/O- veiligheidspunten beschikbaar blijven voor de veiligheidssystemen van gebruikers. De veiligheidsrelais laat ook interoperabiliteit met meerdere standaardbesturing-platforms toe, zonder dat de veiligheidscontrole verandert. Zelfs al zou de standaardbesturing veranderen. De Guardmaster 440C-CR30 voldoet aan de risiconiveaus PLe, SIL 3 per EN ISO 13849-1- en IEC 62061.

“In elke industrie zijn machinebouwers op zoek naar veiligheidsoplossingen om zowel de configuratie te versnellen als het hele proces rond productiviteit aanzienlijk te helpen verhogen”, zegt Thomas Helpenstein, productmanager van Rockwell Automation. “Daarbij gaat het om oplossingen die verder gaan dan de eisen die er aan gesteld worden. De flexibele, compacte Guardmaster 440C-CR30 veiligheidsrelais, die wordt geconfigureerd via Connected Components Workbench-software, komt tegemoet aan hun behoeften om de veiligheid, de beschikbaarheid en de productiviteit te verbeteren.”

Guardmaster image high-res


Over Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ’s werelds grootste bedrijf gericht op industriële automatisering en informatie, maakt haar klanten productiever en de wereld duurzamer. Het hoofdkantoor is gevestigd in Milwaukee, Wisconsin. Rockwell Automation heeft meer dan 22.000 werknemers in dienst die klanten in meer dan 80 landen bedienen.

 

Contact
Tanja Hoebe
NoX PR & Content
T el: +31 (0)76 88 800 01
Email: tanja@nox-pr.nl

Contact

Neem contact met ons op!