Panasonic Aquarea: optimaal klimaatsysteem voor ieder type woning

‘Nieuwe Aquarea-warmtepompen en -radiatoren bieden opimaal wooncomfort’

‘s-Hertogenbosch, 22 augustus 2013Panasonic heeft zijn Aquarea lucht/water-warmtepompen vernieuwd. Met vermogens van 3 tot 16 kilowatt biedt de nieuwe lijn een duurzame en kostenefficiënte mogelijkheid voor verwarming en koeling in ieder type woning. De warmtepompen zijn bovendien uitstekend geschikt om te worden gecombineerd met Panasonics nieuwe Aquarea Air-radiatoren.

De Panasonic Aquarea is een lucht/water-warmtepomp die warmte uit de buitenlucht haalt en opwaardeert, waarna deze wordt overgedragen aan water dat kan worden gebruikt voor verwarming of sanitaire doeleinden. De Aquarea kan ook worden ingezet om met een minimale hoeveelheid energie voor verkoeling te zorgen. Dankij de lucht/water-technologie biedt de Aquarea tal van voordelen: de investeringskosten zijn aanzienlijk lager dan bij een grondgebonden warmtepompsysteem en ten opzichte van gasverwarming wordt een forse energie- en kostenbesparing gerealiseerd.

Drie versies
Ook bij zeer koude weersomstandigheden zorgt de Panasonic Aquarea lucht/water-warmtepomp voor een prettig binnenklimaat. Zelfs bij een buitentemperatuur tot min 20 graden wordt er een comfortabel binnenklimaat gegarandeerd. Daarbij heeft de nieuwe Aquarea-lijn een opvallend hoge efficiëntie. Zo heeft de 9kW-uitvoering van het systeem een COP van liefst 4,74, wat wil zeggen dat met 1 kilowatt elektrische energie het equivalent van bijna 5 kilowatt aan warmte wordt opgewekt. Om voor iedere situatie een optimale oplossing te bieden, brengt Panasonic drie verschillende versies van de lucht/water-warmtepomp uit: de Aquarea T-CAP (in vermogens van 9 tot 12 kW), de Aquarea High Performance (3 tot 16 kW) en de Aquarea HT (9 tot 12 kW). De T-CAP-versie is speciaal ontwikkeld voor toepassing in regio’s met een gemiddeld zeer lage buitentemperatuur, de High Performance-warmtepompen zijn geoptimaliseerd voor gebruik in combinatie met laagtemperatuur-afgiftesystemen, en de HT-variant is met name ontwikkeld om hoge rendementen te halen met gebruik van traditionele cv-radiatoren.
Met een speciale connectieset kan de Aquarea eenvoudig worden aangesloten op zonnepanelen, waardoor de warmtepomp gedeeltelijk of volledig op duurzame energie werkt. Daarnaast is hij standaard voorzien van een ingebouwde communicatiepoort waarmee hij aan een huismanagementsysteem kan worden gekoppeld. Bovendien is de Aquarea voorbereid op de toekomst: de warmtepomp kan vanaf een pc, tablet of smartphone via internet worden aangestuurd.

Unieke combinatie
Naast een nieuwe lijn lucht/water-warmtepompen heeft Panasonic onlangs ook de Aquarea Air radiatoren gelanceerd. De vereiste invoertemperatuur van deze innovatief ontworpen radiator bedraagt slechts 35 graden, waardoor hij een perfect afgiftesysteem voor warmtepompen vormt. De Aquarea Air is verkrijgbaar in drie maten en heeft standaard een diepte van nog geen 13 centimeter, zodat hij heel subtiel in een woonomgeving kan worden ingepast en zeer geschikt is voor toepassing in renovatieprojecten. De radiator kan verwarmen middels straling, maar ook verwarmen of koelen middels een luchtventilator met vier snelheden. Hij  is voorzien van een nagenoeg geluidloze ‘nachtmodus’ en wordt bediend via een touch screen. Dankzij zijn unieke ontwerp realiseert de Aquarea Air zonder veel drukverlies een krachtige luchtstroom bij een bijzonder laag geluidsniveau. Bovendien gebruikt de ingebouwde ventilatiemotor weinig energie, waardoor de Aquarea Air tot 32 procent energie-efficiënter werkt dan standaardradiatoren. Een belangrijk voordeel voor installateurs is dat de Aquarea Air standaard is voorzien van een driewegklep, wat de toevoeging van een bypass klep overbodig maakt.
Door de Aquarea Air aan te sluiten op een Aquarea-warmtepomp wordt een unieke combinatie gevormd die voor optimaal, duurzaam en zeer energiezuinig wooncomfort zorgt. Overigens is het ook prima mogelijk om de warmtepomp op installatievriendelijke wijze te integereren in andere, bestaande klimaatinstallaties.

Praktijkervaring
“Met de vernieuwde Aquarea-warmtepompen en de onlangs geïntroduceerde Aquarea Air-radiatoren is er voor ieder type woning een duurzaam en kostenefficiënt klimaatsysteem voorhanden”, aldus Ildert Burghout, Product Manager Climate Systems bij Panasonic Benelux. “Doordat de warmtepomplijn de breedste range in vermogens op de lucht/water-warmtepompmarkt heeft, kan iedere denkbare situatie worden voorzien van een hoogrendement-oplossing. Daarbij bouwt Panasonic voort op de kwaliteit waar de Aquarea-warmtepompen altijd al om bekend hebben gestaan.” Jeroen Doorgeest, directeur van Doorgeest Koeltechniek, kan dit beamen. Zijn bedrijf heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met de lucht/water-warmtepompen en radiatoren van Panasonic: “Wij ontwerpen en installeren op maat gesneden klimaatsystemen en integreren daar met grote regelmaat Aquarea-producten in. Onze keuze voor de lucht/water-warmtepompen van Panasonic is gebaseerd op het resultaat van een test waarbij we systemen van verschillende fabrikanten in een vriescel hebben geplaatst. Zo konden we meten wat voor resultaat en rendement deze apparaten boeken bij een zeer lage buitentemperatuur. De Aquarea van Panasonic kwam overduidelijk als beste uit deze test.” Doorgeest is zeer tevreden over de keuze voor Panasonic: “We hebben aardig wat systemen geïnstalleerd en die werken volledig foutloos. Ook de eindgebruikers zijn zeer tevreden. De combinatie van een Aquarea-warmtepomp met een Aquarea Air-radiator blijkt in de praktijk voor een prima wooncomfort te zorgen.”

Over Panasonic Heating and Cooling Systems

Met meer dan 30 jaar ervaring in ruim 120 landen en 100 miljoen geproduceerde compressoren, is Panasonic een van de leiders in de airconditioningmarkt. Panasonic heeft warmte- en airconditioningsoplossingen voor het huis, kantoor, bedrijven en industriële omgevingen. Het bedrijf hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar oplossingen. Dit komt tot uiting in een weldoordacht ontwerp en de garantie van een goede luchtkwaliteit, terwijl er voldaan wordt aan de standaarden voor energie-efficiëntie, milieu en geluidsoverlast. Voor meer informatie: www.aircon.panasonic.eu

Over Panasonic

Panasonic (gevestigd in Osaka, Japan) is een wereldwijde leider in het ontwikkelen en produceren van elektronische producten voor een groot aantal consumenten-, zakelijke- en industriële behoeften. Het bedrijf heeft, voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2010, een geconsolideerd netto resultaat van 7.42 triljoen yen (EUR 56.6 biljoen) gerealiseerd. Panasonic staat genoteerd aan de Tokyo, Osaka, Nagoya en New York (NYSE: PC) aandelenbeurzen. Voor meer informatie: http://panasonic.net.

Contact:

Panasonic
Ildert Burghout
ildert.burghout@eu.panasonic.com
+31 73 6402 734

NoX PR & Content
Tanja Hoebe
tanja@nox-pr.nl
+31 6 46 131 422

Panasonic Aquarea: un système de climatisation optimal, quel que soit le type d’habitation

“Les nouveaux radiateurs et pompes à chaleur Aquarea procurent un confort optimal”

‘s-Hertogenbosch, 22 août 2013 – Panasonic renouvelle sa gamme de pompes à chaleur air/eau. Développant une puissance de 3 à 16 kilowatts, cette nouvelle gamme offre des solutions de chauffage et de climatisation durables et économiques, quel que soit le type d’habitation. Les pompes à chaleur peuvent en outre se combiner parfaitement avec les nouveaux radiateurs Aquarea Air de Panasonic.

Le système Aquarea de Panasonic est une pompe à chaleur air/eau qui extrait et optimise la chaleur dans l’air extérieur, la valorise, et la transfère vers le circuit d’eau à des fins de chauffage ou pour des besoins sanitaires. Le système Aquarea peut également être utilisé à des fins de climatisation, en minimisant la qualité d’énergie sollicitée. La technologie air/eau du système Aquarea procure de multiples avantages: les frais d’investissement sont sensiblement inférieurs à ceux qu’implique un système de pompe à chaleur géothermique; comparé à un chauffage au gaz, il permet de réaliser des économies particulièrement importantes, tant en termes d’énergie que de coûts d’investissement.

Trois versions

La pompe à chaleur air/eau Aquarea de Panasonic procure un climat intérieur agréable, même en cas de conditions météorologiques particulièrement froides. Elle garantit un grand confort, en termes de climat intérieur, même lorsque les températures extérieurs descendent jusqu’à – 20*C. La nouvelle gamme Aquarea se caractérise en outre par une très grande efficience. La version 9 kW du système affiche par exemple un coefficient COP de 4,74, ce qui signifie qu’un kilowatt d’énergie électrique permet de générer l’équivalent de près de 5 kilowatts de chaleur.

Panasonic propose trois versions différentes de sa pompe à chaleur air/eau afin d’offrir une solution idéale, quelle que soit son contexte d’utilisation. La gamme inclut les modèles Aquarea T-CAP (puissance de 9 à 12 kW), Aquarea High Performance (3 à 16 kW) et Aquarea HT (9 à 12 kW). La version T-CAP a spécialement été conçue afin d’être déployée dans des régions où la température moyenne extérieure est très basse. Les pompes à chaleur High Performance sont optimisées en vue d’être utilisées de concert avec des systèmes de diffusion à basse température. La version HT a été conçue afin de générer de hauts rendements en combinaison avec des radiateurs de chauffage central traditionnels.

Un équipement de raccordement spécial permet de connecter aisément le système Aquarea à des panneaux solaires. Ce faisant, la pompe à chaleur exploite partiellement ou totalement une source d’énergie durable. L’Aquarea est par ailleurs équipé d’office d’un port de communication intégré qui permet de le connecter à un système de gestion domotique. Le système Aquarea est en outre paré pour l’avenir puisque la pompe à chaleur peut être pilotée, via Internet, au départ d’un PC, d’une tablette ou d’un smartphone.

Duo unique

Outre sa nouvelle gamme de pompes à chaleur air/eau, Panasonic a également lancé récemment de nouveaux radiateurs Aquarea Air. Très novateurs de par leur conception, ces radiateurs se contentent d’une température d’entrée de 35°C, ce qui en fait des systèmes de diffusion idéaux pour les pompes à chaleur. Les Aquarea Air sont disponibles en trois dimensions et ne dépassent pas 13 centimètres en profondeur, ce qui est leur permet de se fondre très discrètement dans le décor de l’habitation et de convenir particulièrement aux scénarios de rénovation.

Le radiateur peut opérer en mode chauffage, via radiation, mais également en mode chauffage ou climatisation, grâce à un ventilateur quatre vitesses. Il peut fonctionner en “mode nuit”, quasi silencieux, et se pilote via écran tactile. La conception unique en son genre de l’Aquarea Air lui permet de générer un puissant flux d’air, avec une perte de pression minimale, pour un niveau sonore particulièrement réduit. Le moteur de ventilation intégré consomme par ailleurs fort peu d’énergie, ce qui confère à l’Aquarea Air une efficience énergétique jusqu’à 32% supérieure à celle des radiateurs traditionnels. Avantage important pour les installateurs: l’Aquarea Air est doté d’office d’une vanne 3-voies qui rend superflue l’installation d’une soupape de dérivation.

L’utilisation conjointe du radiateur Aquarea Air avec une pompe à chaleur Aquarea donne naissance à un duo unique qui procure un confort optimal, durable et particulièrement frugal en énergie. Il est par ailleurs possible d’intégrer aisément la pompe à chaleur dans d’autres installations existantes.

Une expérience de terrain

“Les nouvelles pompes à chaleur Aquarea et les radiateurs Aquarea Air lancés tout récemment procurent à tout type d’habitation un système de régulation de chauffage durable et économique”, déclare Ildert Burghout, directeur des produits Climate Systems chez Panasonic Benelux. “Notre gamme de pompes à chaleur est, en termes de puissance, la famille la plus diversifiée sur le marché des pompes à chaleur air/eau. Il est dès lors possible de proposer une solution haut rendement quel que soit le contexte. Panasonic continue par ailleurs d’améliorer la qualité qui a toujours été la marque de fabrique des pompes à chaleur Aquarea.”

Jeroen Doorgeest, directeur de Doorgeest Koeltechniek, peut en témoigner. Sa société a aujourd’hui acquis une grande expérience des pompes à chaleur air/eau et des radiateurs de Panasonic. “Nous concevons et installons des systèmes de régulation de chauffage sur mesure. Il nous arrive régulièrement d’y inclure des produits Aquarea. Nous avons choisi les pompes à chaleur air/eau de Panasonic suite aux résultats d’un test auquel nous avons procédé en plaçant des systèmes de divers fabricants dans une chambre frigorifique. Nous avons ainsi pu mesurer les résultats et les performances de ces appareils dans des contextes de très basse température extérieure. L’Aquarea de Panasonic est clairement apparu comme le meilleur d’entre eux à l’issue de ce test.”

Doorgeest est très satisfait de son choix: “Nous avons installé pas mal de systèmes Panasonic. Tous fonctionnent sans le moindre souci. Les utilisateurs finaux, eux aussi, sont très satisfaits. Combiner une pompe à chaleur Aquarea avec un radiateur Aquarea Air permet de procurer un excellent confort, au quotidien.”

A propos de Panasonic Heating and Cooling Systems

Avec ses quelque 30 années d’expérience dans plus de 120 pays et 100 millions de compresseurs fabriqués à ce jour, Panasonic est l’un des leaders sur le marché de la climatisation. Panasonic propose des solutions de chauffage et de climatisation pour des environnements domestiques, professionnels (bureaux, entreprises) et industriels. La société attache une grande valeur à la qualité de ses solutions. Cela se concrétise par un processus de conception mûrement réfléchi et la garantie d’une bonne qualité d’air, en respect des normes en vigueur en matière d’efficacité énergétique, d’environnement et de nuisance sonore. Pour toute information complémentaire, consulter le site www.aircon.panasonic.eu.

A propos de Panasonic

Panasonic (basé à Osaka au Japon) est l’un des leaders mondiaux dans le domaine du développement et de la fabrication de produits électroniques destinés à répondre à un large éventail de besoins tant grand public, professionnels qu’industriels. Au cours de l’exercice clôturé le 31 mars 2010, la société a enregistré un résultat net consolidé de 7,42 triillions de yens (56,6 milliards d’euros). Panasonic est cotée aux bourses de Tokyo, Osaka, Nagoya et New York (NYSE: PC). Pour toute information complémentaire, consulter le site http://panasonic.net.

Contact:

Panasonic
Ildert Burghout
ildert.burghout@eu.panasonic.com
+31 73 6402 734

NoX PR & Content
Tanja Hoebe
tanja@nox-pr.nl
+31 6 46 131 422

Panasonic lanceert 3- en 5kW Aquarea-modellen

Perfecte oplossing voor energiezuinige woningen

 

‘s-Hertogenbosch, 20 september 2012 Panasonic breidt haar Aquarea-gamma van ‘lucht-naar-water’-warmtepompen uit met de lancering van de nieuwe 3- en 5kW split-units. Deze nieuwe compacte systemen zijn makkelijk te installeren, goedkoop in gebruik en bieden een uitstekende energieprestatie. Ze zijn ideaal voor kleinere huizen, sociale-woningbouw en panden waar geen gastoevoer aanwezig is, of waar de huiseigenaar wil afstappen van een gasboiler om geld te besparen.

 

Super efficiënt

Speciaal voor huizen met een lage energieconsumptie zijn er ‘warmte’- en ‘warmte & koeling’-versies van de nieuwe Aquarea 3- en 5kW-modellen beschikbaar. Panasonic’s koelingscyclus en waterstroomcontrole zijn gecombineerd met een omvormer met hoge efficiëntie en een warmtewisselaar, wat zeer aanzienlijke besparingen oplevert. Het Aquarea 3kW-model bereikt hiermee een COP (Coefficient Of Performance) van 5 bij een temperatuur van 7 ºC en is in staat om deze capaciteit en efficiëntie vast te houden tot een buitentemperatuur van -20 ºC.

 

“Deze nieuwe Aquarea 3- en 5kW-modellen leveren interessante energiebesparingen op. Bij de 3kW versie met een COP van 5 betekent dit dat voor iedere 1kW die de unit ingaat er 5kW uitkomt, die beschikbaar komt voor het systeem. Dit is dus een super efficiënte manier om kleine huizen te verwarmen. Door het compacte ontwerp zijn de units erg klein en ideaal voor kleinere woonomgevingen waar iedere centimeter telt. Ze voldoen aan de eis van energie-efficiënte units voor huizen met een lage warmtebehoefte. Daarmee zijn ze meer flexibel en kostenefficiënt dan de traditionele olie- en gasboilers”, aldus Ildert Burghout, Product Manager Climate Systems bij Panasonic Benelux. Zie voor een vergelijking tussen de Aquarea-modellen en traditionele olie- en gasboilers de tabel aan het einde van het persbericht.

 

Panasonic HR200-warmwatertank

Dankzij de innovatieve technologie en geavanceerde controlemogelijkheden kan de Aquarea-warmtepomp zijn hoge capaciteit en efficiëntie behouden, zelfs met buitentemperaturen tot wel -20 ⁰C. Om de energie-efficiëntie van het systeem nog verder te verbeteren, kennen de nieuwe Aquarea 3- en 5kW-versies een A-klasse pomp met drie verschillende snelheden, zodat zij zich aan de vereiste waterstroom kunnen aanpassen. De software die Panasonic in deze units gebruikt, is aangepast aan de eisen van woningen met een lage energieconsumptie, zodat – ongeacht het weer – de energieconsumptie van de unit wordt geoptimaliseerd. In combinatie met de nieuwe Panasonic HR200-warmwatertank leveren de 3- en 5 kW-units warmwater met een temperatuur van 55 °C, zelfs met een buitentemperatuur tot -15 °C. De HR200-tank is speciaal ontworpen voor een koppeling met warmtepompen en kenmerkt zich door een oppervlakte van 1,8 m² en hoge efficiëntie.

 

Aquarea split-units zijn enkel-fase; aparte binnen- en buitenunits. De buitenunits geven weinig geluidsoverlast met een beoordeling van slechts 47/48 dB – ideaal om in appartementencomplexen of compacte woonwijken te installeren, zodat geen geluidsoverlast voor  buren en andere bewoners ontstaat.

 

Eenvoudige controle, ook via mobiele app,

Met de Aquarea 3- en 5kW-modellen is optimale controle mogelijk door een kamerthermostaat en ingebouwde beheermodule van de warmwaterketel en verwarming. Panasonic heeft nu ook de door Intesis Software ontwikkelde ‘IntesisHome’ smartphone app aan de Aquarea-lijn toegevoegd. Hiermee kan de verwarming en airconditioning worden beheerd via de mobiele telefoon. Er is zowel een iPhone- als een Android-versie beschikbaar.

 

De nieuwe Aquarea-modellen voldoen aan alle relevante Europese regelgeving, waaronder de nieuwe RT 2012 (Règlementation Thermique 2012) uit Frankrijk, die hoge eisen stelt aan het verbeteren van energie-efficiëntie in woningen. De Aquarea 3- en 5kW-modellen maken gebruik van het milieuvriendelijke koelingsgas R410A.

 

Panasonic Aquarea-software

Een berekening met de Panasonic Aquarea-software (vrij beschikbaar voor geregistreerde gebruikers op www.panasonicproclub.com) laat zien dat een  een geschatte besparing van 48% mogelijk is ten opzichte van een gasboiler*. Alleen doorlopende kosten zijn in deze berekening meegenomen. Daarnaast is Aquarea gasvrij, zodat dus geen explosierisico’s bestaan.

 

Type verwarming

Prijs in Ct/kWh

Efficiëntie [%]

Additionele kosten in €/jaar

Totale kosten in €/jaar

Besparingen met een Panasonic warmtepomp:

Warmtepomp

 

 

50

526

 

Olie

6.5

85

265

920

43%

Gas

7

90

350

1014

48%

Verwarming op nachtstroom

12

100

100

963

45%

Elektrisch verwarmingselement

20

100

0

1439

63%

Houtbrander

5

80

343

897

41%

 

* Huis van 80m2, in Birmingham uit 2005, met een 200 liter warmwatertank en vier bewoners.

 

Contact

Neem contact met ons op!