Lumesse erkend als ‘Visionair’ in Gartner’s Magic Quadrant 2014 voor Talent Management Suites

Leiden, 24 juni 2014 – Lumesse, wereldwijd aanbieder van oplossingen voor talentacquisitie en –management, is erkend als ‘Visionair’ in het Gartner Magic Quadrant voor Talent Management Suites van 2014*.

Dit Magic Quadrant brengt de markt voor Talent Management Suites in kaart. Deze oplossingen helpen ondernemingen bij het managen van hun belangrijkste bedrijfsprocessen zoals het plannen, zoeken, aannemen, onboarden, beoordelen, belonen en ontwikkelen van personeel. Het Magic Quadrant beoordeelt leveranciers op basis van hun ‘Ability to Execute’ en ‘Completeness of Vision’.

Thomas Volk, CEO van Lumesse, zegt: “Wij geloven dat onze positie als ‘Visionair’ in het Magic Quadrant voor Talent Management Suites dit jaar een erkenning is van onze ontwikkelde visie en sterke wereldwijde klantenportfolio. We zijn ook trots dat we onze focus leggen op zowel product- als klanttevredenheid.

Klanten erkennen Lumesse’s unieke en sterke punten, zoals het gebruiksgemak voor werknemers en managers en de rapportagemogelijkheden van haar oplossingen. Daarnaast waarderen klanten de recruitmentmogelijkheden, evenals de beoordelings- en opvolgingsplanningsfunctionaliteiten. Met name multinationale en multiculturele organisaties zijn positief over de hoge productkwaliteit, goede configuratiemogelijkheden, wereldwijde dekking en support in meer dan vijftig talen.

Over het Magic Quadrant
Gartner stelt geen enkele aanbieder, product of service genoemd in de onderzoeksresultaten boven de ander. Het adviseert technologiegebruikers niet om alleen voor de aanbieders met de hoogste scores te kiezen. Gartner’s onderzoeksresultaten bestaan uit de opinies van Gartner’s onderzoeksorganisatie en moeten niet gezien worden als constatering van een feit. Gartner verwerpt alle aansprakelijkheden, expliciet of impliciet, betreffende dit onderzoek, inclusief alle aansprakelijkheden voor de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel.

* Gartner, Magic Quadrant voor Talent Management Suites, Ron Hanscome, Jeff Freyermuth, Yvette Cameron, 12 juni 2014.

Over Lumesse
Lumesse is de enige wereldwijde organisatie die talentmanagement-oplossingen lokaal ondersteunt. Wij helpen klanten over de hele wereld bij het implementeren van succesvolle lokale talentmanagement-toepassingen, die op de juiste plek en op het juiste moment de juiste mensen vinden, begeleiden en ontwikkelen. Dankzij onze multiculturele achtergrond en wereldwijde aanwezigheid, begrijpen wij hoe we talentmanagement-software moeten leveren, die werkt zoals onze klanten werken, als individuen en als teams, omdat geen twee mensen, organisaties of culturen gelijk zijn. Wij zien deze verschillen als een voordeel in plaats van een belemmering.

Zo’n 2000 bedrijven in meer dan 70 verschillende landen werken momenteel met onze producten, omdat ze weten dat goede krachten de enige garantie zijn voor commitment, innovatie en toegevoegde waarde. Wij helpen onze klanten dit menselijk potentieel binnen hun bedrijf te benutten en te stimuleren. Onze geïntegreerde talentmanagement-oplossingen zijn uitgebreid, intuïtief, veilig en volledig gelokaliseerd in meer dan 50 talen.
Contact
NoX PR & Content
Nelleke Braam
Tel: +31 (0)6 19 290 319
nelleke@nox-pr.nl

Lumesse positionné comme visionnaire dans le « Magic Quadrant » 2014 de Gartner dédié aux suites de gestion des talents

Bruxelles, le 24 juin 2014 Lumesse, un des leaders mondiaux des solutions intégrées de gestion des talents, annonce que Gartner le classe comme Visionnaire dans son « Magic Quadrant » 2014 pour les suites de gestion des talents*.

Ce « Magic Quadrant » évalue la capacité d’exécution et la stratégie visionnaire des principaux éditeurs de suites de gestion des talents, dont l’objectif est d’aider les entreprises à gérer leurs principaux processus de planification des recrutements, d’accueil des nouveaux salariés, de gestion de la performance et d’évaluation des potentiels de développement des salariés.

« Etre classé comme « visionnaire » dans cette édition du Magic Quadrant dédié aux suites de gestion des talents confirme la légitimité de notre vision que partagent nos clients, en Europe et aussi désormais en Asie Pacifique et aux Etats-Unis », explique Thomas Volk, directeur général de Lumesse. « Nous sommes fiers des progrès réalisés en termes de satisfaction clients, tant vis-à-vis de nos produits que de la qualité de notre relation client. »

Les clients apprécient en effet les atouts exclusifs des solutions de Lumesse : la simplicité d’utilisation pour les employés et les managers et les outils de reporting intégrés supérieurs à la moyenne. Ils louent aussi les capacités avancées d’aide au recrutement de l’offre Lumesse, de gestion de la performance et de planification des successions. Les multinationales et sociétés pluriculturelles sont particulièrement convaincues par l’excellente qualité des solutions de Lumesse, leur simplicité de configuration et leur couverture mondiale, prenant en charge plus de 50 langues.

A propos du Magic Quadrant
Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses rapports et ne conseille pas aux utilisateurs de ne sélectionner que les fournisseurs les mieux notés. Les publications de Gartner reflètent les constats de son laboratoire de recherche et ne doivent pas être considérées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou tacite, liée à cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

*Gartner, Magic Quadrant for Talent Management Suites, Ron Hanscome, Jeff Freyermuth, Yvette Cameron, June 12, 2014


A propos de Lumesse
Lumesse est le seul groupe international qui garantit le succès local des stratégies de gestion des talents. Nous aidons nos clients dans le monde entier à recruter, gérer et développer leurs salariés pour s’assurer que chaque entreprise dispose des bons collaborateurs aux bons postes et aux bons moments. Plus de 2 300 clients dans plus de 70 pays utilisent les solutions Lumesse et reconnaissent le professionnalisme des équipes et la performance des produits. Intuitive, sécurisée et disponible dans plus de 50 langues, la suite intégrée de gestion des talents de Lumesse est la plus complète du marché.

Contact presse :
Nox PR & Content
Nelleke Braam
nelleke@nox-pr.nl
+31 (0)6 19 290 319

5 trends in technologie die HR-managers niet mogen missen

Veel bedrijven hebben moeite om alle ontwikkelingen in de technologie bij te houden. Ook op HR-gebied gebeurt er veel. Hier zien we vooral een verschuiving bij het contact met sollicitanten. Internetverbindingen worden namelijk steeds sneller en bijna iedereen heeft tegenwoordig een smartphone. Het verwachtingspatroon van sollicitanten ten opzichte van de communicatie met bedrijven is dus veranderd. Zij verwachten snel een reactie. Wervings- en selectiesystemen moeten hier dus ook op aangepast worden.

Vooral jonge kandidaten zijn steeds meer veeleisend en kieskeurig richting werkgevers. HR-oplossingen moeten dus meer gericht zijn op de behoeften van sollicitanten en werknemers. Veel oplossingen zijn nu echter nog gericht op de behoeften van de recruiters. Lees hier wat de vijf belangrijkste wervingstechnologieën zijn volgens Michel Geurts van Lumesse.

Werkgevers en leidinggevenden moeten kennis van technologie verbeteren

Alleen dan zorgen ze voor tevreden, gemotiveerde en productieve medewerkers.

Volgens CEO Thomas Volk van Lumesse zijn werknemers steeds beter op de hoogte van technologische ontwikkelingen. Ze zijn gewend om direct over informatie te beschikken die ze nodig hebben en verwachten dit ook op kantoor. Werkgevers beschikken vaak niet over de juiste technologie en daardoor kunnen werknemers moeilijk achtergrondinformatie en werkgerelateerd lesmateriaal vinden. Thuis kijken ze even snel op YouTube. Dit betekent dat werknemers thuis productiever zijn dan op kantoor.

Lees hier het hele artikel.

Nieuwe war for talent op komst

Begin dit jaar bleek uit een onderzoek van de ABN Amro dat een ‘war for talent’ voorlopig nog wel uit zou blijven. Madeline Dessing deed echter nieuwe voorspellingen. Zij zegt dat er dit jaar wel een nieuwe ‘war for talent’ aanbreekt, die tot na 2018 duurt. Door het economisch herstel en de pensionering van veel babyboomers, zal er onder werknemers veel verloop en onrust ontstaan.

Ten tijde van een economische crisis blijven veel werknemers op hun plek zitten. Ook al zijn ze niet tevreden met hun baan, ze zitten daar wel veilig. Maar talentvol personeel begint nu over te stappen. In Nederland kan dit echter wel voor problemen zorgen. “Nederlandse bedrijven zijn in vergelijking met bedrijven in andere Europese landen niet erg proactief qua werving en selectie van talent”, zegt Michel Geurts, head of account-management Western Europe bij Lumesse. “Maar nu we uit de crisis komen, moet er toch weer gevochten worden om het juiste talent. Werknemers blijven niet meer hun leven lang bij dezelfde werkgever werken en kunnen zo weer vertrekken.”

Lees het hele artikel hier.

De toekomst van marketing- en communicatiefuncties

Rond 2000 ontstonden de eerste marketing- en communicatiefuncties en inmiddels zijn deze functies volledig geïntegreerd in onze samenleving. Iedereen kent wel een communitymanager of webredacteur. Uit een onderzoek van marketingfacts en R2Research (PDF) blijkt dat de online marketeer op nummer één blijft staan als meest voorkomende functie in deze sector.

Dit onderzoek brengt de ontwikkelingen van functies in deze sector in kaart. Bedrijven moeten zich meer bewust worden van deze trends en hier rekening mee houden bij hun werving. Zo kunnen marketing- en communicatiefuncties beter worden ingevuld. In geen enkele, andere sector zijn de functies namelijk zo veranderlijk. Lees hier wat ons de komende tijd allemaal te wachten staat.

Mobile Talent Management zet talent centraal

De nieuwe generatie werknemers, ook wel ‘Generation Y’ genoemd, bepaalt steeds meer zelf op welke apparaten ze willen werken. Werkgevers bieden hun werknemers de mogelijkheid hun eigen apparaten te selecteren. Deze trend wordt ook wel Bring Your Own Device (BYOD) genoemd. Hierdoor wordt er ook steeds meer op mobiele apparaten gewerkt.

“Aangezien mobiele apparaten steeds kleiner worden en er zoveel verschillende platforms zijn, is het beter om taken opnieuw vorm te geven,” zegt Michel Geurts van Lumesse. Voor het ontwikkelen van een talentmanagementstrategie is het handig dit stappenplan te volgen.

 

Top 10-trends voor talentmanagement in 2014

In de bedrijfswereld blikken we vaak terug – wat is er vorige maand gebeurd, vorig kwartaal, vorig jaar? Maar vooruitstrevende bedrijven blikken vooruit. Er is al veel veranderd op het gebied van HR en het tempo waarin dat gebeurt is opmerkelijk. HR-managers staan onder grote druk om de nieuwste innovaties zodanig te integreren dat het tot concurrentievoordeel leidt. De komende twaalf maanden zal HR beïnvloed worden door een aantal trends. Lees hier een overzicht van de tien belangrijkste trends.

Lumesse gaat wereldwijde samenwerking aan met HireVue

Partnership zorgt voor integratie digitale interviewmogelijkheden  in Lumesse TalentLink

Leiden, 13 februari 2014 – Lumesse, aanbieder van oplossingen voor talentmanagement en acquisitie, gaat een wereldwijd partnership met HireVue aan. Het bereik en de functionaliteiten van Lumesse TalentLink worden hierdoor vergroot. Dat betekent dat organisaties en sollicitanten overal ter wereld kunnen profiteren van dit platform voor talentmanagement en het aantrekken van nieuw talent.

Digitaal interviewen
De samenwerking stelt klanten in staat om digitale interviewmogelijkheden, waaronder video, te integreren met Lumesse’s recruitmentoplossing. De geïntegreerde plug-and-play oplossing wordt volledig schaalbaar en kan gemakkelijk binnen organisaties worden uitgerold, zonder verdere aanpassingen.

Digitaal interviews afnemen wordt nu snel de norm. Het stelt recruiters en sollicitanten in staat om beter met elkaar te communiceren, terwijl de efficiency van het recruitmentproces significant verbetert. Het gevolg hiervan is dat de tijd die nu besteed wordt aan het screenen en interviewen van sollicitanten drastisch vermindert.

Partnership
Het recruitmentproces biedt recruiters en managers nu de mogelijkheid om binnen één platform video-interviews in te plannen, uit te voeren en te beoordelen. Verder ervaren sollicitanten een volledig naadloos, eenvoudig en eenduidig proces met de mogelijkheid om zich beter te profileren bij de besluitvormers.

“Het geïntegreerde platform van Lumesse en HireVue helpt organisaties met het binnenhalen en vasthouden van de beste mensen. Hiermee kunnen ze het verschil maken in de race voor talent”, zegt Thomas Volk, CEO bij Lumesse. “We zien al veel interesse bij onze bestaande klanten en verwachten een sterke vraag als de integratie volledig is afgerond.

“Bij HireVue is het doel altijd geweest om samen te werken met organisaties die onze visie delen. We willen sollicitanten de mogelijkheid bieden hun verhaal te vertellen via een proces dat ook effectiever is voor de bedrijven die mensen zoeken”, zegt Mark Newman, oprichter en CEO van HireVue. “De partnership met Lumesse en de nieuwe HireVue hub in London stellen ons in staat om het groeiende klantenbestand binnen Europa beter te bedienen.”

Over TalentLink
Lumesse TalentLink zorgt voor efficiëntere recruitment bij verschillende soorten klanten, zodat ze de concurrent altijd een stapje voor zijn. Het is beschikbaar in bijna dertig talen en gebaseerd op de hoogwaardige Web 2.0-technologie (geleverd als SaaS). Het is innovatief en intuïtief en ondersteunt net zo gemakkelijk wereldwijde graduate recruitment-campagnes als cruciale managementbenoemingen.

Over HireVue
HireVue maakt het bedrijfsleven menselijker door interacties op de werkplek te verrijken met social, mobile en video. Het Talent Interaction Platform™ geeft mensen de kans om hun verhaal te vertellen en talenten te tonen. Dit zorgt voor intensieve samenwerking en inzichten, met de snelheid, kwaliteit en consistentie van digitaal. HireVue werd erkend door Forbes met een benoeming als een van de top tien bedrijven op de America’s Most Promising Companies lijst in 2014. Het is een top vijftig bedrijf in Deloitte’s Annual Fast 500 en een top vijfhonderd snelst groeiend niet-beursgenoteerd bedrijf volgens Inc. magazine in 2013. Voor meer informatie ga naarhttp://www.hirevue.com.

Over Lumesse
Lumesse is de enige wereldwijde organisatie die talentmanagement-oplossingen lokaal ondersteunt. Wij helpen klanten over de hele wereld bij het implementeren van succesvolle lokale talentmanagement-toepassingen, die op de juiste plek en op het juiste moment de juiste mensen vinden, begeleiden en ontwikkelen. Dankzij onze multiculturele achtergrond en wereldwijde aanwezigheid, begrijpen wij hoe we talentmanagement-software moeten leveren, die werkt zoals onze klanten werken, als individuen en als teams, omdat geen twee mensen, organisaties of culturen gelijk zijn. Wij zien deze verschillen als een voordeel in plaats van een belemmering.

Zo’n 2000 bedrijven in meer dan 70 verschillende landen werken momenteel met onze producten, omdat ze weten dat goede krachten de enige garantie zijn voor commitment, innovatie en toegevoegde waarde. Wij helpen onze klanten dit menselijk potentieel binnen hun bedrijf te benutten en te stimuleren. Onze geïntegreerde talentmanagement-oplossingen zijn uitgebreid, intuïtief, veilig en volledig gelokaliseerd in meer dan 50 talen.

Contact:
NoX PR & Content
Merle Suijkerbuijk
Tel: +31 (0)76 88 800 01
merle@nox-pr.nl

Lumesse stroomlijnt het recruitmentproces met TalentLink 13.2

Vernieuwde versie van TalentLink helpt recruiters sneller beslissingen te nemen

Leiden, 6 november 2013 – Het aannemen van nieuw bekwaam personeel is niet eenvoudig en kost dan ook veel tijd. Oplossingen voor talentmanagement bieden gelukkig uitkomst. Lumesse lanceert TalentLink 13.2, een nieuwe versie van het platform voor talentmanagement en het aantrekken van nieuw talent. Het platform helpt recruiters sneller beslissingen te nemen.

De nieuwe versie van TalentLink bevat verbeterde features voor het beheren van contracten en documenten. Deze features vereenvoudigen het werk van HR-managers en helpen hen te werken volgens best practices. Versie 13.2 van het platform is ook uitgerust met de nieuwe intuïtieve app ‘My Recruitment’. De app binnen TalentLink stelt HR-managers in staat tot vier kandidaten te vergelijken, wat helpt snel een keuze te maken tussen de sollicitanten.

Werken volgens best practices
TalentLink 13.2 stelt recruiters in staat te werken volgens best practices en te voldoen aan compliance-eisen. Het platform biedt hen hiervoor de mogelijkheid:

  • Een tijdsduur te koppelen aan een vacature. Dit maakt het mogelijk een uiterste datum in te stellen waarop reacties op een vacature nog worden geaccepteerd.
  • Documenten verplicht te stellen tijdens de recruitmentprocedure. Recruiters kunnen sollicitanten bijvoorbeeld verplichten eerder werk of een kopie van een rijbewijs als bijlage toe te voegen voordat zij hun reactie op de vacature in kunnen sturen.

Snel geïnformeerde beslissingen nemen
HR-managers kunnen met behulp van de nieuwe ‘My Recruitment’-app van TalentLink in kortere tijd beslissingen nemen en het recruitmentproces hierdoor versnellen. De al langer bestaande app voor het iOS-platform is verbeterd. De app biedt nu ook ondersteuning voor zowel de iPhone 5 en de iPad. Eerdere varianten van de iPhone werden al ondersteund.

De vernieuwde iOS-app stelt HR-managers in staat:

  • Alle data over een sollicitant te bekijken. Het gaat hierbij onder andere om documenten die tijdens de sollicitatie zijn ingediend, zoals CV’s, aanbevelingsbrieven en voorbeelden van eerder werk.
  • De documenten van de sollicitant in allerlei verschillende bestandsformaten te openen, zodat deze altijd bekeken kan worden. Documenten zijn onder andere in de bestandsformaten .doc, .docx, .pdf en .jpg beschikbaar.

Verbeter de efficiëntie en productiviteit
Vertraging in het recruitmentproces kan tot frustratie leiden. TalentLink 13.2 voorkomt dat het beheer van contractuele documenten voor oponthoud zorgt. Met de nieuwe variant van het platform voor talentmanagement kunnen recruiters:

  • Templates voor contracten eenvoudig en snel opstellen, zonder hiervoor Visual Basic Scripts te hoeven downloaden of gebruiken.
  • Contractuele documenten automatisch koppelen aan specifieke sollicitanten en de sollicitant verplichten dergelijke documenten als bijlage mee te sturen. De recruiter kan over ieder verplicht document een gebruiksvriendelijke uitleg beschikbaar stellen.

Beschikbaarheid
Versie 13.2 van het TalentLink platform is per direct beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.lumesse.com/products-services/products/lumesse-talentlink


Over Lumesse
Lumesse is de enige wereldwijde organisatie die talentmanagement-oplossingen lokaal ondersteunt. Wij helpen klanten over de hele wereld bij het implementeren van succesvolle lokale talentmanagement-toepassingen, die op de juiste plek en op het juiste moment de juiste mensen vinden, begeleiden en ontwikkelen. Dankzij onze multiculturele achtergrond en wereldwijde aanwezigheid, begrijpen wij hoe we talentmanagement-software moeten leveren, die werkt zoals onze klanten werken, als individuen en als teams, omdat geen twee mensen, organisaties of culturen gelijk zijn. Wij zien deze verschillen als een voordeel in plaats van een belemmering.

Zo’n 2000 bedrijven in meer dan 70 verschillende landen werken momenteel met onze producten, omdat ze weten dat goede krachten de enige garantie zijn voor commitment, innovatie en toegevoegde waarde. Wij helpen onze klanten dit menselijk potentieel binnen hun bedrijf te benutten en te stimuleren. Onze geïntegreerde talentmanagement-oplossingen zijn uitgebreid, intuïtief, veilig en volledig gelokaliseerd in meer dan 50 talen.

Contact
NoX PR & Content
Nelleke Braam
T +31 (0)76 888 00 01
nelleke@nox-pr.com

Contact

Neem contact met ons op!